Sales of bezigheidstherapie? – De offerte.

Sales of bezigheidstherapie? – De offerte.

Klanten weten doorgaans wat ze willen.

Vaak hebben klanten al een voorkeursleverancier, maar toch vragen ze nog extra offertes op.

Klanten volgen ook hún proces

Niet omdat ze geïnteresseerd zijn in jou, Nee, ze vragen ze deze offertes alleen maar op voor het eigen interne proces wat ze moeten volgen. Klanten willen wat “achter de hand te hebben”. Je dient in dit geval louter als “vergelijkingsmateriaal”.

RFI |RFP | PVE – trajecten.

Eenzelfde “dans” dan wel “spel” voltrekt zich op dit terrein.

Sales of bezigheidstherapie?

Aandacht en druk zijn voelt misschien lekker. Maar in mijn beleving gaat het daar niet om. Als je kans op een opdracht niet reëel is, waarom zou je dan “druk zijn”?

Je eigen salesproces: Het enige waar je controle over hebt

Dit inzicht kreeg ik gedurende de afgelopen 15 jaar waarin ik actief was in loondienst in ICT& Healthcare (Sales new business).

Met – Sales As A Service –  help ik bedrijven nu om efficiënter en effectiever om te gaan met kansen die zich voordoen in de markt.

Lid van jouw team!

Niet als extern adviseur, maar als volwaardig lid van jouw team.

 

Wie challenged jouw interne Status Quo?

Wie challenged jouw interne Status Quo?

Sales challenged de “status quo” bij klanten.

Sales gaat allang niet meer over het presenteren producten en diensten, maar om het challengen van de “Status Quo”: (lees niet veranderen) bij potentiële klanten.

Als Sales ben je een veranderkundige, waarbij je als klanten besloten hebben om te veranderen je de vertaalslag maakt om te laten zien dat zij met de inzet van jouw producten en diensten hun businessdoelstellingen kunnen realiseren.

Het bovenstaande is vaak al lastig genoeg.

Intern verkopen: Daar hoor je zowat niemand over

Dit is vaak lastig voor Sales die in loondienst is bij een organisatie. Hij/ zij is immers aangenomen om producten en diensten in de markt te zetten niet om zich “te bemoeien” met de interne bedrijfsvoering van de (sales) organisatie.

Dan komen we bij de vraag op welke vlakken Sales “intern dient te verkopen”, want dit maakt in mijn beleving wel degelijk uit van de de rol die Sales heeft.

In hoofdlijn zie ik drie niveaus waarop Sales intern dient te verkopen.

 

1. Intern verkopen (Visie – strategie)

In het begin van het artikel stelde ik dat het de taak van Sales is om klanten te helpen om hun business doelstellingen te realiseren.

Sales hoort wat de visie is van klanten maar ook wat klanten denken nodig te hebben. Aan de andere zijde is er de organisatie voor wie zij werken. De organisatie heeft ook een visie op de werkelijkheid (en denkt te weten wat klanten nodig hebben).

Het beeld wat de organisatie heeft van de markt en zijn behoefte kán dus afwijken van datgene wat Sales constateert.

Ik ga een concreet voorbeeld geven.

Voorbeeld: De organisatie denkt in een “best of suite” strategie, terwijl de markt vraagt om een “best of breed”strategie (software).

Sales dient in dit geval “intern te verkopen” dat de koers die gevolgd moet worden door de interne organisatie aanpassing behoeft in denken en handelen.

Sales zal doorgaans deze discussie niet diepgaand aangaan intern, omdat zij weten dat er doorgaans toch niet naar hen geluisterd zal worden. (ze worden vaak louter als uitvoerder van taken gezien).

2. Intern verkopen (Tactisch niveau)

 

SITUATIE I:

Op tactisch niveau zie je dat Sales ook kansen voorbij ziet komen in dezelfde of andere markten. Kansen waarvan zij denken: “Hier moet je als organisatie echt wat mee, want je helpt er de klant echt mee”.

Voorbeeld: De klant gééft aan dat zij behoefte heeft aan bepaalde functionaliteit in software en gééft aan dat andere klanten hier ook om zitten te springen. Kortom er valt business te genereren naar de toekomst toe.

Het intern verkopen hiervan is niet makkelijk, vaak wordt er gezegd: “Ga eerst onze bestaande oplossingen maar verkopen”. Dit omdat het maken van een andere oplossing weer tijd en resources kost intern voor de organisatie.

Al snel denkt Sales: “Als jullie marktkansen niet willen pakken, jullie feestje”. 

 

SITUATIE II: 

Voorbeeld: Het interne sales proces bij organisaties onlogisch in elkaar steekt. Iedereen doet maar wat en er is geen consistente manier van werken zodat Sales zijn klant goed én op tijd kan bedienen.

Sales brengt het ter sprake, maar er wordt niet naar geluisterd in de waan van de dag.

Al snel denkt Sales: “Als jullie het niet belangrijk vinden om klanten goed te helpen, laat maar”. 

3. Intern verkopen (operationeel niveau)

Sales signaleert trajecten in de markt waarvan ze denken: “Daar moeten we aan meedoen”, of trajecten waarvan ze denken: Daar moeten we absoluut géén tijd in steken.

Neem het laatste: Toch is er het de CEO/ salesmanger die zegt: “Laten we meedoen, niet geschoten is altijd mis”.

Al snel denkt Sales: “Als jij het beter weet, doe het lekker”. 

Guys, wie challenged de interne status quo?

Wie is er écht kritisch? Klanten willen doorgaans niet veranderen, maar ook bij commerciële organisaties is dit vaak een erg moeizaam proces.

Interne sales vindt het vaak “prima zo”.

Interne sales mensen hebben doorgaans niet de neiging “te blijven” drukken op veranderingen die de interne organisatie echt zou moeten doorvoeren. In de praktijk laten ze het dan ook liever voor wat het is.

En dat is eigenlijk niet gek. Ik geef ze groot gelijk Ze willen interne conflicten met hun leidinggevende voorkomen.

 

Wie challenged jouw “interne status Quo?”

Hoeveel Sales-acteurs telt jouw team?

Hoeveel Sales-acteurs telt jouw team?

Sales is het vaak niet eens met hun manager

Ik durf deze uitspraak te doen, omdat ik het meerdere malen heb meegemaakt toen ik nog in loondienst actief was. De natuurlijk neiging van sales mensen is om “hun baas” tevreden te houden en datgene te vertellen wat ze graag willen horen.

Ja, ook al hebben ze een andere visie op de markt.

Ze laten zich managen “op activiteiten”

Managers geloven echt hoe meer afspraken je hebt en des te meer demo’s je geeft dat dit leidt tot betere resultaten. Ik kan je zeggen: Dit is een compleet broodje aap verhaal.

Het logische gevolg: Acteurs in je team

Je krijgt mensen die geen Sales mindset meer hebben, maar acteurs die jou tevreden houden. De vraag is of je hiermee als commerciële organisatie zoveel opschiet. Persoonlijk denk ik van niet. Je sales gaat acteren op basis van wat jij als manager graag wilt horen.

Ze lachen naar je en zeggen: “Je hebt gelijk”. Terwijl ze héél wat anders denken. Ondertussen strijken ze een vorstelijk salaris op.

Overpeinzende

Is jouw sales het wel echt eens met jou eens als salesmanager?

 

 

×

Liever persoonlijk contact?

Klik op mijn foto en stuur een WhatssApp.

×