De “Buyer journey”: Het GPS van klanten, betrouwbaar?

De “Buyer journey”: Het GPS van klanten, betrouwbaar?

De buyer journey (de theorie)

Klanten doorlopen véélal een aantal fasen voordat zij besluiten een product of dienst aan te schaffen.

1. De bewustwordingsfase 

Deze fase omvat de bewustwording van het probleem. Maar ook de vraag: “Moet ik wel veranderen?”.

Klanten vragen zich af: “Wat wil ik en wat heb ik nodig?” Via google wordt er gezocht naar relevante informatie.

2. De overwegingsfase

In deze fase denken klanten de behoefte helder voor zichzelf te hebben. Ook is in bepaalde gevallen de gewenste oplossingsrichting in kaart gebracht (lang niet altijd).

Leveranciers worden nu voorzichtig betrokken in het proces.

Op basis van de eigen criteria trachten klanten van een zogeheten “longlist” naar een “short list”.

Door middel van leveranciersgesprekken en/ of demonstraties worden de eigen aankoopcriteria nog eens zorgvuldig onder de loep genomen.

3. De besluitvormingsfase

In deze fase zijn de betrokken stakeholders overtuigd dat ze willen/ moeten veranderen. De geselecteerde leveranciers op de shortlist worden meer in detail met elkaar vergeleken.

Er wordt gestart met het schrijven van een businesscase. Ook wordt er gekeken naar de implementatiefase. Wat en wie zijn hiervoor nodig?

Eventuele onzekerheden/ risico’s worden in kaart gebracht. Verwachtingen worden onder de loep genomen.

Klanten zijn grotendeels alleen op reis

Klanten denken te weten wat ze aan het doen zijn. Vaak weten zij dit tot op een bepaalde hoogte.

Ze denken dat ze weten wat het probleem is en wat mogelijk de oplossing kan zijn.

Wees een gids (help)

Als leverancier/ sales persoon zul je een gids voor je klant moeten zijn.

De overwegingsfase (fase 2)  is namelijk vaak het meest complex voor klanten en duurt het langst.

Klanten hebben géén betrouwbaar “GPS”

Wat leveranciers vaak doen is louter constateren waar klanten staan in hun klantreis.

Doorgaans staan ze te popelen om te mogen presenteren.

Er worden in de praktijk nauwelijks vragen gesteld over HOE klanten zijn gekomen tot het punt waar ze nu staan en waar ze mogelijk nog onzeker over zijn.

Bevraag het klantproces

Toon interesse in het proces dat klanten tot dusverre gelopen hebben.

Bevraag waarom bepaalde keuzes/ in hun proces zijn gemaakt vanuit welke visie en op basis van welke criteria.

Dit zorgt ervoor dat je beter begrip krijgt voor klanten en diens individuele context (lees klantlandschap).

Dit heeft als gevolg dat je actief mee kan denken in het proces.

Dit doe je met een reden: Je kunt bepalen óf en hoe je het beste kan helpen.

Overpeinzende:

De “Buyer journey”: Hoe betrouwbaar is het GPS van klanten?

Moeten leveranciers/ Sales niet een véél actievere houding hebben in het aankoopproces van klanten?

 

 

 

 

 

Het “adults only” concept als bedrijfsfilosofie?

Het “adults only” concept als bedrijfsfilosofie?

Ik weet niet of ik jou als klant wil

Als individu maak je keuzes die je identiteit bepalen. Voor een organisatie is dat niet veel anders. Maar waarom maken veel organisaties die keuze dan niet als het om de identiteit hun eigen organisatie gaat?

Waarom kiezen organisaties niet altijd voor klanten die bij hén passen? Vaak is omzet het antwoord. Goed voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn?

Durf te kiezen om gekozen te worden

Maak een keuze voor welke klant je er wilt zijn en voor welke klanten niet. Hierdoor versterk je je identiteit en geef je jezelf een uniekere positie.

Bovendien word je beter herkenbaar bent in de markt én je onderscheidend vermogen wordt hiermee groter.

Wordt dus geen allemansvriend.

De reisbranche:  Het “adults only” hotel.

In de reisbranche kennen we het “adults only” concept. Een vakantie waar je niet gestoord kan worden door blérende koters.

Hier wordt letterlijk tegen gezinnen gezegd: “Wel willen jullie niet als klant”.

Voor die groep van klanten word je dus extra interessant: Stelletjes die ongestoord van hun vakantie willen genieten worden hier optimaal bediend.

Een “nee” verkopen?

Het is ook niet verkeerd om een “Nee” te verkopen. Besteed altijd wel aandacht aan het doorgronden van het probleem van de klant en verwijs hem dan door naar een andere organisatie.

Niet bang zijn voor je omzet

Je hebt een klant immers geholpen met een goed advies. Geen omzet voor jou, maar je hebt wel waarde geleverd voor je klant. En hier gaat het uiteindelijk altijd om!

Op korte termijn heb je er misschien niks aan, maar je hebt wel aangeven dat je met de klant hebt meegedacht. Je weet nooit waar dit in de toekomst toe kan leiden.

Sales As A Service

Het “adults only” concept hanteer ik zelf ook. Niet iedereen past bij het concept. Denk aan organisaties die alléén extra afspraken willen door de dienst “leadgeneratie en kwalificatie” die ik aanbied. Die verwijs ik met alle liefde door, zeker als ze ook nog eens “no cure no pay” willen werken.

Het is mijn markt niet. Het Sales As A Service concept is ánders. Meer informatie vind je op www.feitebakkersales.nl

 

 

 

×

Liever persoonlijk contact?

Klik op mijn foto en stuur een WhatssApp.

×