Intern geneuzel: Belast je Sales er niet mee

Intern geneuzel: Belast je Sales er niet mee

Intern geneuzel

Sales heeft dagelijks te maken met “intern geneuzel”. Zo zien organisaties waar ze in dienst zijn dat vaak niet zo. Bedrijfscultuur noemen ze het. Want dat klinkt zo lekker.

Betrokken zijn bij de organisatie, vaker op kantoor zijn, je collega’s beter leren kennen. Wakker worden?

Ik denk er anders over:
Je moet als Sales betrokken zijn bij de businessdoelstellingen die je klanten willen bereiken. Daar zou de meeste tijd naar toe moeten gaan. Klant communicatie en niet communicatie intern. Je klanten beter leren kennen, hun landschap.

Hooguit 1 keer per week of 2 weken op kantoor zijn. Voor de rest lekker vanuit huis werken en in contact zijn met potentiële klanten.

Mens erger je niet?

1. Overbodige overleggen. 

Ga maar eens na welke overleggen er allemaal gearrangeerd worden, waar sales bij moet zijn.

2. Werkzaamheden die “nergens op slaan”. 

En dan: Lijstjes die Sales moet maken voor de salesmanager en bij kleinere organisaties voor de CEO of directeur.

3. RFI’s inzitten vullen waarvan je al weet: Géén kans van slagen

Of die RFI die Sales aan het invullen is, waarvan Sales al weet “Dit gaat hem niet worden jongens”. Vele activiteiten lijken op een veredelde vorm van bezigheidstherapie.

Maarja, als sales ben je vaak in loondienst en dan doe je “maar gewoon mee”.  Het is “je baas” tenslotte die het vraagt. 

Stilstaan

Staan we er eens stil bij hoeveel tijd er eigenlijk verloren gaat met intern geneuzel?

Kan het anders?

Ja het kan zeker anders en beter. Met Sales As A Service help ik je hier graag bij.

De ideale relatie tussen de CEO en Sales

De ideale relatie tussen de CEO en Sales

Sales: Ceo van hun eigen business?

Een eerdere blog van me had als titel: “Sales: Een ondernemer of een marionet”. Ik stelde daarin dat je in Sales CEO van je eigen business moet zijn.

Een goede Sales heeft een visie over hoe hij zijn/ haar markt wil bewerken en moet ten alle tijden kunnen zeggen en denken hoe hij zaken ziet en hoe hij over dingen denkt.

Is “brilsmurf-sales” de norm?

In Nederland kennen we heel wat brilsmurfen in Sales. Vaak zijn ze ondernemend van aard, hebben een hoop goede ideeën, maar in the end zeggen ze altijd: “Maar grote smurf zegt altijd”…….. Kortom ze vertonen “marionetten gedrag”.

Dit gedrag wordt vaak ingegeven door de hiërarchische relatie die er is tussen de CEO/ salesmanager en de salespersoon.

Top Sales-perfomers acteren vaak middelmatig

De “psychologische onveiligheid” binnen een bedrijfscultuur zorgt ervoor dat een topperformer gaat “downscalen” naar een middelmatige Sales, om hun baan te behouden. De motivatie en productiviteit daalt hierdoor. Ze gaan het “prima” vinden allemaal.

Sales (Brilsmurf) wil immers niet in conflict komen met de CEO/ directie (grote smurf).

De ideale relatie tussen de CEO en Sales

De ideale relatie zou gebaseerd moeten zijn op gelijkwaardigheid. De relatie werkgever – werknemer is dat nu eenmaal niet.

Sales As A Service

Sales As A Service faciliteert deze gelijkwaardige relatie. 

Ik geloof persoonlijk sterk in de relatie ondernemer – ondernemer. Moet ook wel, anders was ik nooit Sales As A Service gestart.

Overpeinzende: Zullen we samen “smurfen”?

 

De signalen van een “sales infarct”

De signalen van een “sales infarct”

Sales is het hart van je organisatie

Sales, tenminste dat zou je denken is misschien wel het meest belangrijke proces binnen een organisatie. Dat moet “tikken als een klok”. Oftewel kloppen als een goed functionerend hart. De praktijk echter is dat dit niet het geval is. Sterker nog een duidelijk proces ontbreekt vaak.

Ik zeg altijd: Als je een huis gaat bouwen, dan zorg je toch ook eerst dat er een goede fundering is?

De signalen van een sales infarct

 1. Iedereen “doet maar wat” – op iedere kans wordt zonder nadenken ingezet.
 2. Door slechte of géén leadkwalificatie wordt er met interne resources gesmeten
 3. Er wordt “op eilandjes gewerkt”. (mooi voorbeeld is sales en marketing). Maar wat te denken van van sales en de productinhoudelijke consultant?
 4. Er wordt niet gestructureerd gerapporteerd inzake opportunities;
 5. Het is onduidelijk wie welke taken moet oppakken;
 6. Er ontstaat interne ergernis omdat er bij de overdracht aan een collega er gewoon niet wordt opgevolgd.
 7. Sales overleggen zijn vaak rommelig en weinig “to the point.

De gevolgen van een sales infarct

De gevolgen hiervan zijn dat er niet echt een “een team 1 taak” mentaliteit heerst. Niemand voelt zich echt verantwoordelijk. De resultaten blijven hierdoor achter.

Maar wat misschien nog wel véél ernstiger is, dat de potentiële klant de dupe is van het hele gebeuren. Dit zie je vaak gebeuren bij leadopvolging, wat vaak een zorgenkindje is binnen vele organisaties.

Een bypass operatie?

Een goed salesproces neerzetten als team vergt inzicht en doorzettingsvermogen. Je regelt dit niet even door een duur adviesbureau van buitenaf in te vliegen die voor jou een goed salesproces neerzet en “Klaar is Kees” Dit is wat té simpel gedacht. Die kennen namelijk de mensen en jouw bedrijfscultuur én de markt onvoldoende.

Even een wijze sales dorpspastoor laten invliegen, dat voelt misschien even goed, maar dat is net zoiets als drugs nemen. Het voelt even goed, maar na een korte tijd voelt het niet goed, omdat het je véél geld heeft gekost. Want je gaat zien dat je niks kan met “academische adviezen”.

Sales As A Service als “pacemaker”?

Het concept Sales As A Service bestaat uit een drietal peilers:

1. Kwalitatieve leadgeneratie & kwalificatie (operationeel)
2. Optimalisatie van het salesproces (tactisch)
3. Sparringspartner op salesvlak (strategisch)

Een duurzaam partnership is mogelijk om structurele verbeteringen aan te brengen in je sales. Het unieke is dat er in jouw dagelijkse praktijk wordt meegedraaid.

Inzetten op social selling of een sales professional?

Inzetten op social selling of een sales professional?

Social selling

Social selling in het kort:

Social selling is het proces om via een actieve aanwezigheid op sociale platformen meer sales te genereren. Social selling professionals stellen nuttige content via bijvoorbeeld blogspost, white papers of webinars beschikbaar aan (potentiële)klanten. Hiermee wordt het zakelijke netwerk uitgebouwd, banden verstevigd en direct of indirect meer sales gegenereerd*

* Social selling experts, wellicht ben ik onvolledig in mijn omschrijving. Dit komt omdat de definitie op Internet nogal verschilt.

De “reguliere” buyer journey in Healthcare (complexe DMU)

Bij een producten of diensten die impact hebben op bedrijfsprocessen zijn gemiddeld minimaal 5 personen betrokken. Deze personen zijn vaak afkomstig van verschillende locaties, hebben verschillende functies en hebben allen ook een andere positie in de hiërarchie van besluitvorming.

Van deze stakeholders heeft ook eenieder verschillende doelen, behoeften en prioriteiten. Dit maakt het lastig om zelfs al te komen tot de daadwerkelijke leveranciers selectie.

De grootste uitdaging voor zorgaanbieders zit hem niet in het selecteren van de juiste leverancier, maar simpelweg in het samen eens worden over het probleem en het kiezen van de gewenste oplossingsroute.

Waar zijn zorgaanbieders dan zo druk mee voor zichzelf tijdens hun aankoopproces? Wat vinden ze ontzettend lastig? Onderstaand de opsomming van de belangrijkste zaken:

 1. De probleemdefinitie (37%)*
 2. Identificatie van het juiste type oplossing (46%)*
 3. De leveranciersselectie (28%)*

* Bron: onderzoek CEB (nu Gartner)

Het aankoopproces van klanten

57% van de klanten doorloopt zijn eigen aankoopproces (zeker ook online) voordat zij contact opnemen met een leverancier. Social selling is daarom belangrijk als leverancier. (Je moet aanwezig zijn online. Anders word je niet gevonden.)

Méér dan de helft van de aankoopbeslissing vindt plaats op basis van eigen onderzoek. De bevindingen tijdens dit onderzoek worden vaak als “waar”gezien. Klanten trekken conclusies over wat zij lezen of horen in de markt over leveranciers. Het lijkt nu of er consensus is bereikt. De praktijk is echter weerbarstiger.

In realiteit is het ronduit moeilijk om tot echte consensus te komen over de definitieve oplossingsrichting en een aankoopbeslissing te maken.

De drie voornaamste redenen hiervan zijn:

 1. Er is teveel informatie;
 2. Er zijn teveel opties;
 3. Er zijn teveel verschillende/ conflicterende opvattingen in de DMU.

De status Quo

Het gevaar wat dreigt is dat een traject wat een zorgaanbieder in gang heeft gezet een grote kans heeft om te gaan eindigen in de Status Quo (geen aankoopbeslissing nemen).

De status Quo – In 58% van alle B2B salestrajecten wordt er besloten om geen aankoopbeslissing te nemen. Niet voor jou en niet voor de concurrent. (Bron: Forrester research).

De oorzaak hiervan is eerder genoemd. Er is bij de zorgaanbieder geen consensus intern over 1) de probleemdefinitie (37%) en 2) het is lastig om het juiste type oplossing te kiezen (47%)

In de praktijk zie je dat er wel leveranciers uitgenodigd worden voor een presentatie bij de zorgaanbieder. Het lijkt dan alsof de zorgaanbieder al precies “weet wat hij wil”.

Vaak is dit niet het geval. Vertegenwoordigers van de DMU gaan weer terug “naar de tekentafel”. Met als doe om “het idee van de beste oplossing” opnieuw te beschouwen op basis van de opgedane ervaringen met de verschillende leveranciers.

Maar ook dan is het nóg maar zéér de vraag of er dan wél onderlinge consensus wordt bereikt onder de diverse stakeholders.

De succesvolle leverancier

De succesvolle leverancier is die leverancier die in staat is – door middel van een salesprofessional – om klanten te ondersteunen bij 1) de probleemdefinitie (37%) en 2) de indicatie vaan het juiste type oplossing (47%).

Dit door de verschillende type stakeholders uit te dagen (te challengen) op het gebied van visie, ze nieuwe inzichten te geven. Helpen consensus te bereiken binnen de complexe DMU, zodat de zorgaanbieder met een gerust hart de leveranciersselectie kan doen en een aankoopbesluit kan nemen.

Dit kan de sales professional van de leverancier zelf doen, of iemand binnen de organisatie van de zorgaanbieder die de vaardigheden, zeggenschap én “gewicht” heeft. Het is natuurlijk de kunst deze te vinden.

Grote kans dat de opdracht naar de leverancier die hierin het beste slaagt!

Overpeinzende: Investeren in social selling of in een salesprofessional?

Terug naar de kernvraag van dit artikel. Investeren in social selling of in investeren in een sales professional?

In de 1e fase in zijn aankoopproces vraagt de klant zich af “Wat wil ik?”. Hierover heb ik voornamelijk geschreven in dit artikel. In mijn visie is een Healthcare sales professional die de klant helpt van zeer groot belang. Voorwaarde is wel dat deze professional gedegen kennis heeft van de problemen en issues van de klant en business expertise heeft om daadwerkelijk serieus genomen worden door de DMU

De sales professional zou direct of indirect de personen binnen de DMU moeten “challengen” op basis van zijn skills en vaardigheden.

De organisatie die de zorgaanbieder het beste kan “challengen” en nieuwe waardevolle inzichten aanreikt heeft de grootste kans op de opdracht.

Social selling is met name gericht op de 2e fase in het aankoopproces van de klant. De klant vraagt zich af “wat heb ik nodig?”. Dit is de informatie die de klant heeft van jou, welke hij online heeft verkregen. Vanzelfsprekend is dit ook een wezenlijk onderdeel in de aankoopbeslissing, echter niet de belangrijkste.

Mijn conclusie:

De grootste uitdaging voor zorgaanbieders zit hem niet in het selecteren van de juiste leverancier, maar simpelweg in het samen eens worden over het probleem en het kiezen van de gewenste oplossingsroute.

Ik zou er daarom altijd voor gaan om te kiezen voor de sales professional, want die kan helpen met de probleemdefinitie en de oplossingsroute. Want als die helder zijn, staan klanten écht open voor inhoud.

P.s. De beste oplossing is vanzelfsprekend om in beide oplossingsrichtingen te investeren als organisatie. Dit staat uiteraard buiten kijf.

×

Liever persoonlijk contact?

Klik op mijn foto en stuur een WhatssApp.

×